Crysta Perkakas Tambahan Royal Ox [sarankan pengeditan]

Aggro -20%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Bovinio [sarankan pengeditan]

Base Drop Rate +1%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Lord of Nezim [sarankan pengeditan]

MaxHP +3000
VIT +2%
Critical Rate +10
𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻𝗷𝘂
𝗗𝗮𝘆𝗮 𝗝𝗮𝗿𝗮𝗸 𝗗𝗲𝗸𝗮𝘁 +𝟯%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Yashiro Azuki's Dad [sarankan pengeditan]

ATK +4%
Short Range Damage +3%
ASPD +20%
Aggro -10%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Narumi Hina [sarankan pengeditan]
-- tidak ada --

MATK +4%
Long Range Damage +3%
CSPD +20%
Aggro -10%

-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Goldenia [sarankan pengeditan]

MaxHP +2000
Fractional Barrier 10%
MaxMP -300

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Altoblepas [sarankan pengeditan]

Critical Damage +4
DEX +1%
Accuracy -20%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Gespenst II [sarankan pengeditan]

Critical Rate +10
Accuracy +30
MaxMP +200
CSPD +200

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...
Crysta Perkakas Tambahan Ibu Yashiro Azuki [sarankan pengeditan]

Critical Rate +10
Physical Resistance +5%
Magical Resistance +5%
Reduksi Damage (Peluru) +10%

-- tidak ada --
-- Tidak ada --
You can get it from...